TTB RAPORUNDA AŞILAMADAKİ SON DURUM

TTB RAPORUNDA AŞILAMADAKİ SON DURUM

Türk Tabipleri Birliği’nin 11. ay değerlendirme raporunda, “randevu sisteminin aşılamayı hem yavaşlattığı hem de geciktirdiği” vurgulandı.

Aşılama süreciyle ilgili  birçok sıkıntı rapora şu şekilde yansıdı:

-Birinci basamak sağlık hizmeti sunan birimler arsında sadece malzeme temini ya da denetim düzeyinde sınırlı bir ilişki varlığı, basamaklar arası ilişkinin tamamen yokluğu salgına karşı yürütülen mücadeleyi olumsuz etkilemektedir.

- Aile hekimlerine kayıtlı kişilerin ASM’lere uzak bölge ve illerde olması, hatta aynı evde yaşayanların bile farklı aile hekimlerine kayıtlı olması salgına karşı yürütülen çalışmaları olumsuz etkilemiş, iletişim sorunları, ek iş yükleri yaratmış, toplumun sağlık yararlılığı azalmıştır.

- Aile hekimleri sadece kendilerine kayıtlı nüfustan sorumlu olması nedeniyle, tarım işçileri, mülteciler, kimliksiz insanların bir kısmının birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanması zorlaşmıştır.

- Toplumun önemli bir kesimi kamu hastanelerinden randevu alamadıklarından ve kısmen bulaş korkusuyla gitmek istemediklerinden ASM’lere daha rahat ve nispeten güvenli olması sebebiyle rağbet etmektedir. Özellikle kronik hastalığı olanlar, zaman zaman acil tıbbi ihtiyacı olanlar izlem ve tedavilerini yeterli düzeyde karşılayamadığı için zarara uğramakta, mağdur edilmektedirler.

Raporda ayrıca ilgili birimlerle yapılan toplantılarda acil olarak karşılanması gereken bazı ihtiyaçların neler olduğu da yazıldı:

- Aşı randevusunu telefondan almak isteyen hastaların hat meşguliyeti ile karşılaşması, MHRS’nin bazı bölgelerde işlevli olmaması, 60 yaş üstü hastaların çoğunun internet kullanımında zorlanması gibi sorunlar nedeniyle aile hekimlerinin özel telefonlarından randevuya zorlandığı belirtildi. “Aşıla” adlı mobil uygulamada yaşanan ve bir türlü giderilemeyen teknik sorunların, aşılamanın gecikmesine ve bazen yapılamamasına sebep olduğu vurgulandı.

- Aylık rutin 170 aşılaması olan ASM’lerde aile hekimi ve yardımcı sağlık personeli eksikliğinin giderilmediği, hiçbir hemşirenin olmadığı birimlerde rutin hizmetlere ilaveten COVID-19 aşılamasının yapılmasının olanaksız olduğu vurgulandı.

- Sürücü, ise giriş, spor lisans, yivsiz tüfek kullanım raporları ile diyetisyenlerin önerdiği kan tetkikleri gibi ertelenebilecek hizmetlere başvuranların çokluğu yüzünden kalabalıklar oluştuğu, bu durumun bulaş riskinin artırdığı dile getirildi.

- Fiziksel koşulların her ASM’de aynı olmadığı; bekleme alanlarının, aşı odalarının, triyaj için dış mekandaki bahçe giriş alanlarının oldukça sağlıksız ve yetersiz olduğu gündeme getirildi. Aşı yapıldıktan sonra bekleme süreleri uygun olmayan ASM’lerde bulaşın artmasına zemin oluştuğu, toplumun geniş kesimine aşılama döneminde bu yetersizliklerin yaratacağı sorunların artacağı görüşü paylaşıldı.

Raporun tam haline ulaşmak için tıklayınız.

Halkın Güncesi


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER