MUHARREM İNCE'YE ''KAL'' ÇAĞRISI

MUHARREM İNCE'YE ''KAL'' ÇAĞRISI

Edirne'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir grup, Hudut isimli gazeteye ilan vererek Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalarak siyasetini sürdürmesi için Muharrem İnce'ye çağrıda bulundu.

CHP'li grup çağrıda şunlara yer verdi;

'CUMHURİYETİN KAZANIMLARI YOK EDİLMEKTE'

“Ülkemiz yıllardır siyasal, ekonomik, sosyal sorunların bir türlü üstesinden gelemiyor; biriken sorunlar altında eziliyor.

Türkiye tipi başkanlık sistemi, 'tek adam'' yönetimi, kısaca yeni rejimin ülkenin gereksinim duyduğu siyasal, ekonomik, sosyal açılımları karşılamadığı da gün gibi ortadadır.

Hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı, insan hakları alanlarında çok sorunlu, parlamenter sistemi işlevsiz bir ülke olduk.

Cumhuriyetin kazanımları yok edilmekte, ülke yönetimini siyasal İslamcı yönde dönüştürme politikaları bilinçli ve kararlı şekilde yıllardır uygulanmaktadır.

Türkiye'de demokrasi kurum ve kurallarıyla işlememektedir.

Siyasi partilerin iç yapıları da demokratik değildir. Partilerdeki oligarşik, merkeziyetçi, bürokratik yapı, siyasal yaşamımızın gelişmesine set çekmektedir.

Lider oligarşisi, partilerin bir zümrenin etkisinde yönetilmesi, ülke sorunlarının katılımcı ve çoğulcu demokrasi temelinde saptanması ve çözümüne yol vermiyor.

Dolayısıyla bu durum; ulusal çıkarları önceleyen, iç dinamiklere dayalı politikalar çerçevesinde bir kalkınma ve gelişme stratejisi için gerekli iradenin oluşmasını engellemekte, ülkeyi dış dinamiklerin belirleyici etkisine sürekli açık tutmaktadır.

Özelleştirme gelirlerinin yanı sıra, toplanan vergilerin, giderek artan iç ve dış borçların ülke kalkınması ve gelişmesine yansımadığı ortadadır.

Ülke rant ve talan ekonomisi kıskacında kan kaybetmekte, yoksulluk ve açlık sınırında yaşayan nüfus giderek çoğalmaktadır.

Siyasal yapımız ve uygulanan ekonomi politikalar sonucu geleceğimize dair kaygı ve endişeler artmaktadır.

Toplumsal birliğimiz tehdit altındadır.

İktidarda kalmanın aracı görünen kutuplaştırma ve ötekileştirme politikalarının, ayrıştırıcı siyaset dilinin toplumsal dokuda yarattığı tahribat ciddi boyuttadır.

Yurttaşlar çaresizlik içinde, umut arayışındadırlar.

Ülkede acilen bir iktidar değişikliğine gereksinim olduğu çok açıktır.

'CHP TARİHSEL BİR SORUMLULUK ALTINDADIR'

Evet, üyesi olmaktan onur duyduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi tarihsel bir sorumluluk altındadır.

CHP iktidarı, ülkenin esenliği ve aydınlık geleceğidir. Gecikmesi, biriken ülke sorunlarının büyümesi, kördüğüm olması demektir.

Özgür, siyasi etik değerleri içselleştirmiş, parti aidiyet duygusu kuvvetli Cumhuriyet Halk Partililer; demokratik, toplumcu, siyasi etik değerleri benimseyen, Atatürk'ün aydınlığında kalkınan ve gelişen bir Türkiye'nin teminatı Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürümesini hızlandıracak katkıları görev addetmektedir.

Bu tarihsel sorumluluğun/görevin gereklerini yerine getirebilmenin ön şartı: örgütsel bütünlüğün sağlanması, örgüt içi dinamiklerin artırılmasıdır.

Bu da, parti içi siyasal/ekonomik/sosyal tartışma zeminlerini, üye iletişim ve etkileşimini, kolektif siyasi pratikleri önemseyen bir parti yönetimini gerekli kılmaktadır.

Partimizde üyenin söz ve karar hakkına sahip olduğu, karar süreçlerine üye iradesinin yansıdığı; üye, örgüt, program partisi temelinde katılımcı bir yönetime gereksinim var.

'CHP KİMSENİN BABASININ MALI DEĞİLDİR'

Sayın Muharrem İnce,

Çabalarınızın kapsama alanında olduğunu bildiğimiz partimizdeki bu zaruri yapısal dönüşüme dair katkılarınızı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalarak sürdürmenizi öncelikli görüyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin babasının malı değildir.

Partimizin demokratik/saydam/dürüst yönetilmesi için etkin bir çalışma kaçınılmazlaşmıştır.

Bu çalışmaya el vermeniz önemsenmektedir. Saygılarımızla.

Cumhuriyet Halk Partililer.”

Halkın Güncesi


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER