DURDURUN ŞU FİNANSÇILARI...DÜNYA NEFES ALSIN

DURDURUN ŞU FİNANSÇILARI...DÜNYA NEFES ALSIN

Finans, üretimin çok önüne geçtiği için eski dünyanın kuralları her alanda altüst olmuş durumdadır. Bu bilim için de geçerlidir. Halka inen bilimin içinde metafizik artık bolca yer tutmaktadır. Aklımızdan şüphe etmemizi istemektedir kuantum bilimi(Eski dünyada işçinin emeği çalınıyordu. Artık geleceğe dair her şeyi, aklı bile ona çok görülüyor).

BİLİM-FİNANS İLİŞKİSİ

Oysa diğer yanda finansa bu gücü veren bilimin realist tarafıdır. Üretim, bilimin bu realist yönü sayesinde sorun olmaktan çıkmak üzeredir. Herhangi bir ürün dünyanın herhangi bir yerinde geniş finansal kaynaklara sahip olanlar tarafından rahatça üretilebilmektedir. 3D printer teknolojisi ve henüz halk kitlelerinin haberdar olmadığı üretim teknolojileri bilimin halka inmeyen realist yönüyle şekillenmektedir.

EKONOMİNİN TANIMI DEĞİŞİYOR

Hiçbir piyasadaki fiyatlar artık arz ve talebe dayanmıyor. Arzın talebe eşitlendiği noktada artık fiyat oluşmuyor. Her şey kolayca düşük fiyattan alınabiliyor ve her şey kolayca yüksek fiyattan satılabiliyor (Fiyat önceden belli olduğu için bunu bilenler tarafından kolayca yapılabilmektedir). Ürün-fayda ilişkisi de ihtiyaç kavramını içermiyor artık. Kısaca her şey bir garip…

Devlet mekanizmasının yardımıyla kontrol altında tutulan vergiye tabi halkların her şeyi finans yoluyla ele geçirilmek istenmektedir. Hızla ve kolayca halk yığınlarının fiyatları önceden bilebilen bir kısmı zengin olabilirken diğer kısmı fakirleşebilmektedir.

YENİ PUT: FİNANS

Dünyada en mükemmel uyum finans dünyasındadır. Dünya üzerindeki tüm finansal araçların fiyatları ve dahi bu finans araçlarının birbirine göre olan fiyatları önceden belirlenmiştir. Piyasa bu fiyatlamalarla işlemektedir. Kurlar, tahviller, metalar finansçıların belirlediği fiyatlara tabidir. Siyaset de artık üretim karar vericileri tarafından değil finansçıların belirlediği istikamette şekillenmektedir.

Artık üreticiler değil finansçılar devlet yönetiminde söz sahibidirler. Masanın bir ucunda finansçılar diğer ucunda devlet yöneticileri bulunmaktadır. Ve güç finansçının elindedir. Finansçıların istediklerini verebilenler iktidara taşınmaktadır. Güçlü homojen küresel, zayıf heterojen yerele galebe çalmaktadır.

SİYASETİN EFENDİSİ OLARAK FİNANS…

Finansçı ne istemektedir? Önceden belirlediği fiyatlara itaat ve bunu sağlayacak siyasi otorite... Aklımızla oynuyorlar. Bizim dışımızda her ürün bizden daha akıllı artık. Cep telefonları, evler, arabalar, kalemler, saatler, ders tahtaları, kartlar, hatta ve hatta akıllı virüsler vs... Aklımızı kullanmamız engelleniyor. Halklara kendi doğasına aykırı eski dünyanın ahlakıyla (burjuva ahlakı) bunun bedeli ödetilmekte. Bu bedel çok ağır olacaktır.

Muhalefetin görevi finansçıların bu düzenini ifşa etmek; finansçı- siyaset ilişkisini cesurca ve tüm çıplaklığıyla ortaya koymak olmalıdır. Muhalefetin en büyük dezavantajı kendisinin de siyasetçi olmasıdır. Siyasetçi olmayan gerçek muhalefet bilim insanıdır. Ancak halklar bunu daha keşfetmiş değillerdir. Ne zamanki bilim insanları halkların tarafını tutar işte o zaman halklar için umut doğar. İnsan aklının insan nefsine üstün gelmesi tek ilaçtır yani.

Mustafa Dolu

Halkın Güncesi


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER